פתיחת פניה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 技术支援

主机服务技术支援(网站程序问题不包含在内)

 财务

一切与财务有关的问题